Specjalista ds. jakości

Poznaj nas lepiej:

Specjalista ds. jakości

Legnica | dolnośląskie
Aplikuj na to stanowisko

Oferujemy:

 • Pacę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • System premiowy
 • Benefity: karta Multisport, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do szkoleń i kursów
 • Świadczenia okolicznościowe wypłacane z ZFŚS

Zadania:

 • Opracowanie i wdrażanie standardów jakości 
 • Badanie wymagań dotyczących surowców, półproduktów produktów, konsumentów i klientów, etc.
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych, audytów dostawców oraz monitorowanie zakładu oraz wsparcie podczas audytów zewnętrznych oraz kontroli urzędowych
 • Wsparcie dla kierownictwa, w celu efektywnego wdrożenia i egzekwowania narzędzi, procedur i procesów zwiększających bezpieczeństwo produkowanych wyrobów
 • Ustanawianie wymagań i standardów dla surowców, półproduktów, wyrobów gotowych zgodnych w wymaganiami systemów jakości oraz prawnymi
 • Opracowywanie i aktualizacja metod i procedur testowania surowców i wyrobów gotowych
 • Współpraca z innymi zespołami w celu opracowania nowych produktów i projektów inżynieryjnych oraz metod produkcji
 • Szkolenia zespołu
 • Koordynowanie procedurami oraz procesami reklamacyjnymi dla klientów
 • Dostarczanie informacji zwrotnej klientom i dostawcom w celu poprawy relacji i rozwiązywania problemów z jakością
 • Współudział w przygotowaniu i przeprowadzaniu  corocznych oraz dodatkowych  szkoleń
 • Opracowywanie raportów jakościowych

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (technologia żywności, mikrobiologia lub pokrewne)
 • Znajomość zagadnień z obszaru HACCP, GMP, GHP oraz systemów jakości, poparte szkoleniami lub kursami
 • Profesjonalna wiedza i doświadczenie we wdrażaniu i ciągłym doskonaleniu dobrych praktyk w obszarach GMP/GHP/HACCP
 • Min. roczne doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem i procesami jakościowymi w przemyśle spożywczym
 • Wiedza z zakresu prawa żywnościowego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania:
(1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];
(2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];
(3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO].
Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów praw. W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie: Eisberg. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą

Czytaj dalej...
Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
All rights reserved.