Project Manager HMI (Automotive)

Poznaj nas lepiej:

Project Manager HMI (Automotive)

Wrocław, Opole | dolnośląskie, opolskie
Aplikuj na to stanowisko

Oferujemy:

 • Pracę w nowo powstającym oddziale międzynarodowego centrum R&D - IAV GmbH
 • Udział w ciekawych projektach dot. pojazdów prototypowych
 • Zatrudnienie przez Bergman Engineering na okres 18 miesięcy
 • Możliwość przedłużenia i nawiązania stałej współpracy z naszym klientem - firmą IAV
 • Pakiet benefitów (karta multisport, opieka medyczna)
 • Możliwość pracy w systemie hybrydowym
 • Elastyczne godziny pracy (start między 7:00 a 09:00)

Zadania:

 • Zarządzanie i koordynacja projektami z zakresu rozwoju HMI (Human-Machine Interface)
 • Planowanie zadań, działań i wyników projektu przez opracowanie struktury podziału prac, harmonogramów, budżetu, przydzielanie zasobów do zadań oraz sterowanie ich realizacją
 • Przygotowywanie raportów oraz prezentacji dotyczących statusu realizacji poszczególnych etapów projektu
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Identyfikacja słabych punktów, elementów ryzyka w czasie trwania projektu oraz wdrażanie zmian naprawczych i optymalizacyjnych
 • Przeprowadzanie spotkań projektowych i przygotowywanie wyników, wniosków dotyczących projektów i realizacji harmonogramu
 • Współpraca w innymi działam i w zakresie prowadzonych projektów w zakresie HMI

Oczekiwania:

 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami w branży automotive
 • Doświadczenie w realizacji projektów w obszarze HMI lub elektroniki/hardware'u
 • Doświadczenie w środowisku projektowym/procesowym w branży motoryzacyjnej OEM lub Tier1
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane z zakresu automatyki i robotyki, informatyki, elektroniki lub pokrewne)
 • Doświadczenie w projektach zwinnych Scrum, SAFe itp.
 • Praktyczna znajomość narzędzi Jira, Confluence itp.
 • Znajomość języka niemieckiego na zaawansowanym poziomie (min. B2)
 • Silne umiejętności komunikacyjne, asertywność
 • Umiejętność zarządzanie zespołem i organizacji pracy
 • Prawo jazdy kat. B i gotowość do sporadycznych delegacji do Niemiec (szkolenia, współpraca przy projektach z zespołem z Niemiec)

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji?.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania:
(1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];
(2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];
(3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO].
Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów praw. W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie: Bergman Engineering Sp. z o. o. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą

Czytaj dalej...