Kierownik Robót Elektrycznych

Poznaj nas lepiej:

Kierownik Robót Elektrycznych

Wrocław | dolnośląskie

Co nasz klient oferuje?

 • Współpracę na podstawie umowy o pracę
 • Stabilne wynagrodzenie oraz dodatki za delegacje za pracę za granicą
 • Możliwość pracy przy fabrykach najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku motoryzacyjnym
 • Benefity: prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do nauki języków obcych
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach z kompetencji twardych i miękkich
 • Imprezy integracyjne i sportowe

Zadania:

 • Nadzór nad realizacją robót elektroinstalacyjnych w oparciu o dokumentację techniczną
 • Ścisła współpraca z kierownikiem projektu
 • Prowadzenie prac firm podwykonawczych
 • Opracowywanie harmonogramów realizacji robót, rozruchów, dostaw urządzeń
 • Organizacja gospodarki materiałowej na budowie i sporządzanie zestawień materiałowych
 • Obecność i czynny udział w spotkaniach koordynacyjnych w trakcie realizacji projektu
 • Tworzenie raportów i protokołów zaawansowania prac
 • Monitorowanie prac zamiennych i dodatkowych i kalkulacje
 • Przestrzeganie przepisów BHP na budowie
 • Udział w rozruchach instalacji oraz odbiorach technicznych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe elektrotechnika i kierunki pokrewne
 • Min. 3 lata w pracy na budowach jako Kierownik Robót w branży elektrycznej
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Aktualne świadectwa kwalifikacyjne E i D
 • Znajomość programów AutoCad, Ms Project, Revit oraz pakietu MS Office
 • Umiejętne organizowanie pracy
 • Odpowiedzialność i rzetelność w zakresie wykonywanej pracy
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Dyspozycyjność do wyjazdów słuzbowych na terenie kraju oraz zagranicę
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych
osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV
następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego
57, (KRS: 394281). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o.,
52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com. Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe

wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca. Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie: Bergman Engineering Sp. z o.o.

Czytaj dalej...
Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
All rights reserved.