Kierownik Projektu

Poznaj nas lepiej:

Kierownik Projektu

Poznań | śląskie, wielkopolskie
Aplikuj na to stanowisko

Nasz klient oferuje:

 • Elastyczne formy współpracy – B2B lub umowa o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń socjalnych
 • Pakiet narzędzi służbowych, w tym samochód, komputer i telefon
 • Pracę przy realizacji interesujących projektów budowanych

Zadania:

 • Organizacja i kierowanie projektem
 • Zarządzanie budżetem i harmonogramem inwestycji
 • Zapewnienie założonego wyniku finansowego i bieżąca kontrola przepływów pieniężnych
 • Zarządzanie podległymi zasobami (zespół pracowników, dostawcy, podwykonawcy)
 • Działania optymalizujące koszty i zasoby
 • Sporządzanie raportów z realizacji inwestycji
 • Utrzymywanie relacji z inwestorami
 • Odpowiedzialność za terminowe zakończenie kontraktu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym
 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Mile widziane doświadczenie w budownictwie przemysłowym
 • Posiadanie Uprawnień Budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • Dobra znajomość procedur kontraktowych
 • Wiedza z zakresu zarządzania finansami i kontroli kosztów
 • Doświadczenie we współpracy z Inwestorem i prowadzeniu negocjacji handlowych
 • Wysoko rozwinięte umiejętności zarządzania procesem budowlanym, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania
 • Znajomość programów pakietu MS Office oraz AutoCad
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania:
(1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];
(2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];

(3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO].
Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie: Harden Construction

Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą

Czytaj dalej...

Aplikuj

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
All rights reserved.