Inżynier testu

Poznaj nas lepiej:

Inżynier testu

Jawor | dolnośląskie

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach kontraktu przez Bergman Engineering na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Współpracę w ramach umowy o pracę lub kontraktu B2B
 • Pracę dla naszego klienta – firmy Mercedes-Benz – międzynarodowej firmy motoryzacyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość wzięcia udziału w ciekawych projektach związanych z rozwojem branży Electromobility
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

Opis stanowiska:

 • Odpowiedzialność za cały proces testowania wysokonapięciowych baterii elektrycznych podczas produkcji seryjnej
 • Wykonywanie testów elektrycznych podczas procesu produkcyjnego oraz testów końcowych i testów szczelności
 • Analiza błędów na każdym z etapów produkcyjnych
 • Ocena testów baterii elektrycznych, modułów i ogniw
 • Analiza przyczyn źródłowych błędów
 • Działania zmniejszające ilość błędów i odrzuceń testów
 • Zarządzanie działaniami z zakresie usprawnień FPY
 • Odpowiedzialność za uruchomienie stanowisk testowych
 • Wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu nowych koncepcji testowania
 • Wsparcie produkcji podczas testów, nowych uruchomień oraz produkcji seryjnej
 • Odpowiedzialność za zakupy narzędzi testowych i oprogramowania pomiarowego
 • Regularne raportowanie prowadzonych działań
 • Prowadzenie szkoleń dla operatów i kierowników zespołów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: elektryka, elektronika, mechatronika lub pokrewne)
 • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie technologii pomiaru i testowania
 • Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
 • Doświadczenie w testowaniu urządzeń elektrycznych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Samodzielność, kreatywność, inicjatywa
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania:
(1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];
(2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO];

(3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO].
Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
W odniesieniu do obecnego procesu rekrutacji Administratorem Danych Osobowych będzie: Bergman Engineering Sp. z o.o.

Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą

Czytaj dalej...
Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
All rights reserved.