Inżynier robót sanitarnych (praca w Angoli)

Poznaj nas lepiej:

Inżynier robót sanitarnych (praca w Angoli)

Angola | zagranica
Aplikuj na to stanowisko

Nasz klient oferuje:

 • Współpracę na podstawie umowy o pracę
 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe plus dodatki za delegacje za pracę za granicą
 • Bardzo duże wsparcie przy relokacji (firma załatwia całość dokumentacji)
 • Gwarancja pomocy przy zakwaterowaniu na miejscu
 • Tłumacz w pracy
 • Benefity: prywatna opieka medyczna (również za granicą), karta sportowa, ubezpieczenie grupowe
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Dofinansowanie do obiadów
 • Możliwość skorzystania z dofinansowania do nauki języków obcych
 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniach z kompetencji twardych i miękkich
 • Imprezy integracyjne i sportowe

Zadania:

 • Koordynacja i kontrola jakości robót instalacyjnych prowadzonych przez podwykonawców
 • Odpowiedzialność za dokumentację wykonawczą (w tym raporty postępu prac)
 • Współpraca z geodetą przy wytyczaniu obiektów w terenie, zgodnie z projektem wykonawczym
 • Przeprowadzanie prób instalacji zewnętrznych i wewnętrznych (wod.-kan, wentylacje, klimatyzacje) oraz ocena otrzymanych wyników
 • Odpowiedzialność za gospodarkę materiałową (zarówno własną, jak i ocena jakości materiałów stosowanych przez podwykonawców)
 • Współudział w przygotowaniu zapytań ofertowych dla podwykonawców, ocenie zebranych ofert i doborze najlepszych podwykonawców
 • Kontrola realizacji harmonogramu wykonanych robót, protokołów i raportów od podwykonawców
 • Udział przy rozruchu zrealizowanych instalacji
 • Udział w naradach roboczych: z Zespołem Biura Budowy, z Podwykonawcą oraz z Nadzorem Inwestora

Wymagania:

 • Gotowość do pracy na terenie Angoli <- warunek konieczny
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowana inżynieria sanitarna lub pokrewne)
 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej
 • Umiejętność wykonywania pomiarów lub/i regulacji instalacji wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan
 • Dobra znajomość pakietu MS Office i AutoCAD
 • Duża samodzielność w pracy na projektach
 • Mile widziana znajomość jęz. angielskiego
 • Prawo jazdy kat. B

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).
W sprawach dotyczących Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.
Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. W przypadku tej rekrutacji odbiorcą danych jest Bergman Engineering Sp. z o.o.
Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...
Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
All rights reserved.