IIT Relays

Poznaj nas lepiej:

IIT Relays

TYCHY | śląskie
Aplikuj na to stanowisko

Co nasz klient oferuje?

 • Praca w renomowanej, międzynarodowej firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Realna możliwość rozwoju i awansu
 • Praca w pełnym wymiarze godzin, ale są one do ustalenia
 • Szeroki pakiet benefitów (ZFŚS, prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie, karta Multisport, eventy firmowe)

Zadania

 • Dbanie o utrzymanie lokalnej infrastruktury z zakresu IIT
 • Konfigurowanie, uruchamianie i testowanie oprogramowania IIT zainstalowanego na maszynach
 • Konfigurowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń IIT 
 • Utrzymanie serwerów, systemów i komputerów IIT
 • Kontrola nad utrzymaniem ciągłości pracy maszyn
 • Eliminowanie drobnych błędów oprogramowania
 • Aktywny udział w doskonaleniu procesu
 • Zdalne wsparcie klientów w kwestii infrastruktury i oprogramowania IIT
 • Aktywny udział we wdrożeniach
 • Szkolenie personelu utrzymania ruchu (od strony klienta) z wykorzystaniem komputerów PC, HMI i programów dla maszyn specjalnych
 • Dbanie o wykonywanie kopii zapaskowej 
 • Dbanie o bezpieczeństwo danych
 • Migracja systemu

Wymagania

 • Język angielski na poziomie minimum B2
 • Język polski na poziomie minimum B1
 • Umiejętność obsługi systemów operacyjnych środowiska MS
 • Znajomość obsługi infrastruktury (VM, FW, router, VPN)
 • Znajomość technologii przemysłowej i protokołów komunikacyjnych (OPC-DA, OPC-UA, czytnik skanów Datamatrix, RS232, Modbus, TCP/IP)
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem maszyn CE
 • Praktyczna znajomość zagadnień dotyczących działania sieci komputerowych: DNS, DHCP, Firewall itp.
 • Znajomość platformy Azure oraz doświadczenie w technologiach chmurowych (Azure Cosmos DB)
 • Znajomość systemów monitorowania infrastruktury
 • Wiedza z zakresu sieci komputerowych i umiejętność rozwiązywania problemów z nią związanych 

Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).
W sprawach dotyczących Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: .

Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).
W sprawach dotyczących Danych Osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: .
Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. W przypadku tej rekrutacji odbiorcą danych jest Bergman Engineering.
Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...

Aplikuj

Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
All rights reserved.