Dyrektor techniczny

Poznaj nas lepiej:

Dyrektor techniczny

Poznań | wielkopolskie
Aplikuj na to stanowisko

Nasz klient oferuje:

 • Pracę dla firmy o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę bądź kontraktu B2B
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z systemem premiowym
 • Dodatkowe benefity w postaci karty sportowej i prywatnej opieki medycznej
 • Dużą samodzielność i możliwość realizacji własnych pomysłów
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami
 • Przyjazną atmosferę pracy

Zadania:

 • Nadzór funkcjonowania Działu Technicznego (Konstrukcja, Automatyka, Dział Obróbki CNC, Montaż)
 • Udział w tworzeniu budżetu i jego monitorowanie
 • Bieżąca kontrola i wspieranie działań operacyjnych (takich jak analizy wymagań projektowych, tworzenia ofert, doboru konstrukcji i technologii)
 • Ustalanie wewnętrznych procedur i inicjowanie działań optymalizacyjnych podległe procesy
 • Zarządzanie 30-osobowym zespołem (5 osób bezpośrednio) i nadzorowanie realizacji KPI
 • Współpraca z klientami i wykonawcami
 • Raportowanie i ścisła współpraca z Prezesem firmy

Wymagania:

 • Wyższe wykształcenie techniczne
 • Doświadczenie zdobyte na stanowisku kierowniczym w analogicznym obszarze w firmie produkcyjnej
 • Znajomość budowy maszyn i związanych z tym dyrektyw
 • Znajomość produkcji jednostkowej oraz technologii obróbki metali
 • Doświadczenie we wdrożeniach technologicznych i optymalizacyjnych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Mile widziana znajomość metodologii Lean
 • Umiejętność podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych
 • Zdolności przywódcze, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na powyższe ogłoszenie wyraża Pan / Pani zgodę na przetwarzanie Pana / Pani danych osobowych zawartych CV lub innych przekazanych nam danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chciałby Pan / Pani otrzymywać od Bergman Engineering Sp. z o.o. w przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bergman Engineering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petrażyckiego 57 (KRS: 394281) moich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji”.

W powyższym przypadku Administratorem Danych Osobowych będzie Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57, (KRS: 394281).

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się używając adresu: Bergman Engineering Sp. z o.o., 52-434 Wrocław, ul. Petrażyckiego 57 lub adresu e-mail: rodo@bergman-engineering.com.

Cele przetwarzania: (1) Pana / Pani dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczególnych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych (np. wizerunek) nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a dane te przetwarzane będą na podstawie Pana / Pani dobrowolnej zgody, za której wyrażenie uważne będzie przesłanie tych danych. [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (2) Jeśli zostanie wyrażona przez Pana / Panią dobrowolna zgoda to Pana / Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO]; (3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie własnych roszczeń [podstawa prawna: z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO]. Czas przechowywania danych: okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od celu jego przetwarzania i tak odpowiednio: dla celu (1) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji; dla celu (2) dane będą przechowywane nie dłużej niż 3 lata od ich pozyskania; (3) dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku danej oferty Administratorem danych jest firma Harx Tooling Sp. z o. o.. Prawa: Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile wymóg prawa nie będzie obligował Administratora do ich przechowywania) lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pan / Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. W odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan / Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przewidywane kategorie odbiorców danych: W przypadku rekrutacji przyszłych odbiorcą danych może być potencjalny pracodawca.
Źródło pochodzenia danych: dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Czytaj dalej...
Logo-Bergman-Engineering

Copyright © 2018 Bergman Engineering
All rights reserved.